Jag håller kurser i kommunikation med häst enligt NH, antingen så åker jag ut till stall, eller så kommer människor hem till Svartarbo, med eller utan häst. Lägerverksamhet pågår under sommarhalvåret.
 
Jag hjälper de hästägare som behöver hjälp med det som inte fungerar, t ex lastning. Då åker jag till kunden och hjälper på plats. Det handlar ju för det mesta om att jag kan ge hästägaren lite nya verktyg att arbeta med, och att jag hjälper hästarna över de rädslor och blockeringar som de antagligen har. Efter en problemlösning av något slag, så kommer förändringen i hästens beteende inte att hålla i sig om det inte sker en förändring i hästens liv, dess beteende är ju det enda sättet den har att tala om för oss att något inte är bra, och om inte vi som människor ändrar oss så kommer inte heller hästen att göra det.
 
Jag tar emot hästar för problemlösning, men då är det av vikt att också den som hanterar hästen dagligen kommer och lär sig att förstå och kommunicera med sin häst, annars är problemen snart tillbaka. Det som vi ser som problem, är ju egentligen bara symtom på att vi inte förstår hästen, och att vi inte själva lyckas göra oss förstådda.
 
Jag tillverkar och säljer repgrimmor och ledrep i varierande längd och utförande. Repgrimman är ett ovärderligt hjälpmedel i arbetet med hästarna.