Priser
Priset för att använda sig av mina tjänster varierar beroende upplägg.

Om jag arbetar timvis: 400:- inklusive moms/timme.
 
För en halvdag: 2 000 kronor.

För en hel dag: 3 500 kronor.

Repgrimma: 200:-

Ledrep: 350:-

Set med repgrimma och ledrep: 500:-

Läderhuvudlag: 600:-

Ring eller maila för beställning eller frågor.